Seminaareista

Voiko lapsille järjestää seminaarin?

Seminaarista tulee helposti mieleen hieman tylsä tapahtuma, jossa aikuiset ihmiset puhuvat asiantuntevasti jostakin tarkasti valitusta teemasta. Paikalla on luennoitsijoita, professoreja ja muita johonkin teemaan perehtyneitä ammattilaisia. Luentojen välissä käydään valistunutta keskustelua puheenvuoroista ja kysytään kysymyksiä, joiden pelkkä esittäminen vaatii laajaa ymmärrystä.

Ovatko seminaarit siis tarkoittettu vai kokeineiden ja koulutettujen aikuisten hyödyksi? Kyllä ja ei. Toki useimmat seminaarit noudattavat yllä kuvattua kaavaa, mutta seminaareja voi järjestää myös lapsille – vaikka se on toki harvinaisempaa.

Seminaari konseptina ei tietenkään rajoita mitenkään sitä, kenelle tapahtuma järjestetään. Seminaari on tietysti jäsennellympi tapahtuma, johon liittyy aina tavoite käsitellä jotain aihetta ja mahdollisesti oppia jotain uutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että seminaariin osallistumisen ehto on korkeakoulututkinto tai joku muu pätevyys. Kyse on aina siitä, miten ohjelma suunnitellaan ja miten yleisö saadaan mukaan siten, että se hyödyttää kaikkia osapuolia. Tästä syystä myös lapsille voi oikein hyvin järjestää seminaareja.

Lasten seminaareissa luennot ja puheenvuorot tulee luonnollisestikin olla pituudeltaan lyhyempiä ja sisällöltään suuniteltu niin, että osallitujat jaksavat niitä seurata. Seminaari voidaan järjestää jonkin hyödyllisen teeman, kuten vaikkapa lukemisen ympärille.  Tällöin ohjelma suunnitellaan niin, että kerrotaan lapsille lyhyesti miksi lukeminen on tärkeää, mutta painotetaan sitä, että tapahtuman aikana lapset saavat myönteisiä kokemuksia lukemisesta.

Olipa lapsille suunnatun seminaarin teema mikä tahansa, on tärkeä painottaa seminaarin järjestämisessä sitä, millainen kokemus lapsille jää käsiteltävästä asiasta. Lapset eivät ehkä ole valmiita vastaanottamaan kerralla suurta määrää tietoa, mutta he voivat innostua vaikka koko päiväksi kokeilemaan jotain uutta.

Kokemuksellisuus, pelillisyys ja mahdollisuus kokeilla itse ovatkin avainasemassa aina kun järjestetään tapahtumia lapsille. Monet museot ja muut erilaista ohjelmaa järjestävät tahot ovatkin oivaltaneet tämän hyvin, ja lapsille suunnattu sisältö poikkeaakin paljon aikuisten vastaavasta. Toisaalta moni on oppinut senkin, että lasten seminaarit saattavat yllättävän paljon kiinnostaa myös aikuisia.

You may also like...