Seminaareista

Seminaarit ovat perinteisiä opetus- ja oppimismuotoja

Suomessa ja koko maailmassa järjestetään monenlaisia seminaareja. Oletko sinä osallistunut koskaan jonkinlaiseen seminaariin? Seminaari tarkoittaa yliopistojen syventäviä kursseja, joissa aikuisopiskelijat voivat esitellä omia tutkimuksiaan.

Vuorovaikutus on erittäin tärkeää

Seminaareissa tarvitaan erityisesti toimivaa vuorovaikutusta. Seminaarityöskentelyä voidaan hyödyntää opintojen jokaisessa vaiheessa. Seminaareissa tutustutaan tutkimusten tekemiseen, tutkimusten perusasioihin sekä eri tieteenalojen omiin teorioihin ja käsitteisiin. Jokaiselle opiskelijalle tarjoutuu siis mahdollisuus oman opinnäytetyön prosessointiin, tieteellisten vuorovaikutustaitojen ja tieteellisen ajattelun kehittämiseen.

Opiskelijat oppivat esittelemään omaa tutkimustyötään kokonaisuutena ja antamaan palautetta toisille. Käytännössä jokaisesta opiskelijasta voi siis tulla oman tieteenalansa täydellinen asiantuntija. Kysymyksessä voi olla vaikkapa mielenkiintoinen myyntiseminaari, kuten myynnin johtaminen. Seminaarityöhön liittyy yleisesti myös käytännön harjoituksia , kuten vaikkapa virtuaaliesittelyyn ja markkinointiin perustuva asunnon myynti. Käytännön harjoittelusta voi olla monenlaista hyötyä myöhemmin, kun valmistutaan yliopistosta ja siirrytään työelämään. Seminaarityöskentelyllä on jo pitkät perinteet jokaisessa suomalaisessa yliopistossa.

Seminaarityöskentely noudattaa aina perinteistä kaavaa

Seminaarityöskentely noudattaa jokaisessa yliopistossa omaa perinteistä tyyliään, eli jokainen opiskelija esittelee vuorollaan omaa tutkimustyötään muille seminaariin kuuluville opiskelijoille. Respodenttina toimiminen tarkoittaa käytännössä väitöskirjan tai opinnäytetyön väittelyssä tarvittavaa puolustajaa. Lyhyesti sanottuna seminaarikeskustelut rakentuvat aina pohjimmiltaan arvioinnin, kommentoinnin ja tutkimustöiden esittelyn varaan. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus käytännössä tarjota omat tutkimuksensa arvioinnin kohteeksi. Kritiikkiä ja toisaalta myös kannustavaa palautetta pitää siis osata ottaa vastaan.

Seminaarit palvelevat sekä opiskelijoita että henkilökuntaa

Jokaiseen aineeseen ja syventäviin opintoihin liittyy aina erilaisia seminaareja. Joskus seminaareja ei ole kuin yksi yhtä ainetta kohden. Seminaarin järjestäjä on perinteisesti professori, joka nauttii kyseisessä yliopistossa korkeaa arvostusta. Jokainen opiskelija valmistaa oman tutkielmansa yksinään tai toisinaan tutkielma voi olla myös parityönä toteutettu. Jokaisen seminaarin aiheesta riippuen tutkielma voi olla melkein mikä vain, kun se vain liittyy seminaarissa käsiteltyihin aiheisiin. Seminaariin liittyvä aihe voi olla opiskelijan itsensä valitsema tai ohjaajan antama.

Jokaisesta tutkielmasta on tarkoitus käydä mielenkiintoista keskustelua. Avartavaa keskustelua käydään aina myönteisessä hengessä ja tuodaan esiin asioita erilaisten näkökulmien pohjalta. Jokainen tutkielman tekijä on luonnollisesti mielissään myös rakentavasta kritiikistä. Opiskelijoita valmennetaan sekä palautteen antamiseen että saamiseen, johon kuuluu myös tarvittaessa rakentavan kritiikin antaminen. Ennen kaikkea opiskelijoita halutaan valmentaa oman ajattelun käyttöön sekä seminaarikursseilla että myös tulevassa väitöstilaisuudessa.

Yksi lähtökohta on myös se, että yliopiston tai korkeakoulun henkilökunta haluaa saada paitsi tietoa opiskelijoista, myös nähdä käytännössä minkälaisia opiskelijat ovat yksilöinä. Yleisesti korostetaan, että opiskelijat eivät saa jäädä vain “pelkiksi nimiksi” opiskelijaluettelossa. Seminaarien eräs tarkoitus on myös palvella oppilaitoksen tulevaa rekrytointia. Henkilökunnan, kuten professoreiden ja lehtoreiden, on siis hyvä tutustua opiskelijoiden vahvuuksiin paremmin.

Jatko-opiskelijoiden seminaareissa voidaan esimerkiksi käsitellä tiettyä oppikirjaa aina luku kerrallaan. Opiskelijoita halutaan palvella hyvin, joten heille voidaan järjestää myös seminaareja, johon halutaan puhumaan ainoastaan vierailevia luennoitsijoita. Vierailevia luennoitsijoita pyydetään usein silloin, kun kyseessä ovat diplomityö- tai pro gradu -seminaarit. Jatkokoulutusseminaareja voidaan järjestää myös niin sanottuna lisä- tai täydennyskoulutuksena useimpien alojen työntekijöille.

You may also like...