Seminaareista

Tulevaisuuden seminaarit vain verkossa?

Viime vuosina yhä useampi seminaari on järjestetty verkossa. Tämä on ilmeistä, sillä kaiken kaikkiaan yhä useampi asia tapahtuu digitaalisesti. Palveluja siirretään verkkoon ja ihmiset kohtaavat toisensan yhä useammin digitaalisissa ympäristöissä. joidenkin mielestä tämä on hyvä asia, joidenkin mielestä huono asia. Riippumatta siitä, pitääkö tästä kehityksestä vai ei, on selvää, että tämä kehitys tulee varmasti jatkumaan.

Ei ole kuitenkaan varmaa, mitä niin sanotuille perinteisille seminaareille tulee käymään. Toistaiseksi mikään ei viittaa siihen, että ne olisivat katoamassa. Sama pätee esimerkiksi kirjallisuuteen. Moni ennakoi, että e-kirjat tulevat syrjäyttämään perinteiset kirjat, mutta tilastojen valossa näyttää siltä, että fyysisiä kirjoja ostetaan nykyisin enemmän kuin koskaan. Samalla kuitenkin myös e-kirjojen myynti kasvaa huimaa vauhtia. Näyttää siis siltä, että kummatkin voivat hyvin. Käykö näin myös seminaarien osalta?

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta on todennäköistä, että myös seminaareja järjestetään jatkossa yhtälailla niin verkossa kuin fyysisssä paikoissa. Tapahtumanjärjestäjät arvioivat aina yksittäisen seminaarin osalta, mikä on paras mahdollinen formaatti milloinkin. Tilanteet vaihtelevat ja toisinaan verkkoseminaari vie voiton, ja vastaavasti joskus on kokonaisuuden kannalta parasta, että seminaari järjestetään perinteisellä tavalla, jolloin mahdollistetaan ihmisten tapaaminen ja verkostoituminen.

Vastakkainasettelu ei ehkä tässä tapauksessa ole kovin hedelmällinen lähtökohta. On pelkästään hyvä asia, että tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja.

You may also like...