Seminaareista

Yleisimmät seminaarijärjestäjän virheet

Seminaarien järjestäminen ei ole helppoa – päinvastoin. Järjestäjälle voi hyvin helposti tapahtua lukuisia erilaisia virheitä. Oikeastaan on niin, että virheiden ilmeneminen on sääntö eikä poikkeus. Luonnollisestikaan virheiden pelossa ei kuitenkaan kannata jättää seminaaria järjestämättä, mutta on hyvä olla tietoinen etukäteen asiasta. On aina mahdollista oppia muiden virheistä, eikä ole tarve itse toistaa samoja asioita.

Ehkä tavallisin virhe on se, että seminaaria ja sen tarkoitusta ei ole suunniteltu hyvin. Monesti yritykset ja muut organisaatiot saattavat järjestää seminaareja ja muita tapahtumia eräänlaisena rutiinitoimena. Tällöin on ikäänkuin itseisarvo järjestää joku tapahtuma, vaikka ei olisi selkeätä sanomaa tai asiaa, josta keskustella. Jos sanoma on epäselvä, osallistuja hyvin todennäköisesti pohtii, miksi on ylipäätään paikalla. Tämä on aina kielteinen asia.

Toinen tyypillinen ongelma liittyy siihen, että käytännönasioita ei ole orgainisoitu hyvin. On keskitytty liikaa ohjelmaan ja unohdettu, että ihmisten tulee saapua paikalle ja kokea olonsa mukavaksi. Tosiasiassa harva on niin omistautunut jollekin asialle tai teemalle, että jaksaa viettää päivän epämukavissa olosuhteissa. Järjestäjän tulee aina ajatella tapahtumaa osallistujan kannalta.

Onkin selvä, että jos haluaa välttää virheet järjestäessään seminaaria, kummankin puolen tulee olla kunnossa. Täytyy olla sekä selkeä sanoma ja agenda että miellyttävät ja hyvät puitteet, joissa ihmiset viihtyvät koko päivän.

You may also like...