Seminaareista

CRM-seminaarit yritysten tukena

Customer Relationship Management – nuo kolme sanaa ovat olleet osa monen pienemmän ja suuremman yrityksen repertuaaria jo useamman vuoden ajan. Customer Relationship Management, eli CRM, tai suomeksi asiakkuudenhallinta on kuitenkin resurssi, josta ei voi koskaan oppia liikaa ja jonka taitaminen on yritykselle kuin yritykselle äärimmäisen tärkeä – usein jopa ratkaiseva työkalu, jonka avulla yritys voi menestyä todenteolla.

Vaikka CRM on konseptina varsin yksinkertainen, se pitää sisällään valtavan määrän erilaisia ohjenuoria, oppeja ja käytäntöjä, joiden taitaminen vie yrityksen täysin uudelle tasolle. Tästä syystä monet yritykset ovat ulkoistaneet CRM-järjestelmän hallinnoinnin alan ammattilaisen haltuun, mikä on usein järkevä vaihtoehto, sillä tällöin yrityksen henkilökunta voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Samalla on kuitenkin tärkeää, että yrityksen avainhenkilöt ymmärtävät, miten CRM toimii ja mitä hyötyä siitä on yrityksen tulevaisuuden kannalta. Tässä tehtävässä auttavat monet seminaarit, joiden tehtävänä on sivistää yrityksiä CRM-järjestelmän toiminnasta ja eduista. Tämän vuoksi olemme koonneet alle muutamia tärkeitä pointteja, joilla myös CRM-seminaarit tarjoavat yrityksille parempia työkaluja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen ja asiakastiedon hallinnointiin.

Näin CRM-seminaarit voivat hyödyttää yrityksiä

CRM-seminaarit voivat tarjota sekä pienemmille että suuremmille yrityksille tärkeää tietoa siitä, millaista etua asiakkuudenhallinta tarjoaa, miten se toimii käytännössä ja millä tavalla kukin yritys voi toimialastaan riippuen sitä hyödyntää. Tässä esimerkkejä tärkeistä opeista, joita CRM-seminaarit voivat tarjota.

1. Yritys ymmärtää, että asiakas on liiketoiminnan keskipisteessä

Yksi CRM-järjestelmän tärkeimmistä tarkoituksista on taata yritykselle tyytyväisiä asiakkaita. Usein sanotaan, että entisen asiakkaan ylläpitäminen on edullisempaa kuin uuden asiakkaan hankkiminen, ja tähän ajatukseen pohjautuu myös CRM-järjestelmän toiminta. Oikein toteutettuna CRM-järjestelmä auttaa luomaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka jäävät asiakkaiksi ja jotka jakavat hyviä kokemuksiaan myös muille.

2. Yritys ymmärtää, että organisoitu tieto on kaiken perusta

Jokaisen yrityksen perustana on organisoitu tieto, jossa kaikki tarvittava kulkee selkeästi jäseneltä toiselle. Tästä syystä yritysten olisi panostettava siihen, että asiakastieto on aina tarvittavien henkilöiden saatavilla, oikeassa paikassa oikeaan aikaan. CRM-järjestelmän tehtävänä on koota tärkeä asiakastieto yhteen paikkaan jäsennellysti ja selkeästi.

3. Laadukas CRM-järjestelmä on kuin laittaisi rahaa pankkiin

Laadukas CRM-järjestelmä maksaa, mutta tällaisen järjestelmän ei kannata nähdä pelkkänä kuluna, vaan arvokkaana investointina, joka tulee oikein sovellettuna maksamaan itsensä moninkertaisena takaisin. CRM-järjestelmä toimii osana tehokasta markkinointia, sillä kun asiakas sijoitetaan liiketoiminnan keskipisteeseen ja asiakaskokemukseen panostetaan, yrityksen kannattavuus nousee. Kaiken tämän ytimessä on yrityksen halu ja into tarjota asiakkaalle vain parasta.

You may also like...