Seminaareista

Seminaarit edelleen tärkeitä yrityksille

Erilaiset seminaarit ovat yritysväen suosiossa vuosikymmenestä toiseen. Sosiaalisen median ja erilaisten digitaalisten alustojen mahdollistaessa ihmisten kohtaamisen verkossa moni on ennakoinut, että tarve kokoontua samaan paikkaan vähenisi. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan oikeastaan päinvastoin. Seminaarit vetävät edelleen yleisöä ja ihmiset kokevat entiseen malliin tarvetta osallistua myös verkon ulkopuolella ammattitapahtumiin. Ehkä tarve on jopa kasvanut, sillä moni voi kokea, että pelkkä digitaalisesti tapahtuva vuorovaikutus jää aina vaillinaiseksi.

Yritysseminaarien sisältö ja teemat eivät toki välttämättä ole samoja kuin menneinä vuosikymmeninä. Nykyisin jokaisesta alasta on mahdollista saada ilmaiseksi tietoa verkosta. Uusimmat ilmiöt ja uutiset löytyvät Twitteristä ja muista vastaavista palveluista, eikä tilaisuus, joka ainoastaan kertoo toimialauutisia välttämättä kerää suurta suosiota. Tarvitaan jotain muutakin.

Tämä joku muu ovat usein verkostot. Riippumatta siitä, millä alalla toimii ja mitä tavoitteita tai päämääriä ajaa työssään, jokainen tarvitsee kontakteja – muita ihmisiä. Seminaarit ovat tähän edelleen erinomainen ratkaisu. Parhaimmat yritysseminaarit keräävät tietyn alan ammattilaiset yhteen ja ideaalitilanteessa seminaareissa sekä tavataan oman bisneksen kannalta tärkeitä henkilöitä että luodaan yhdessä uusia ideoita. Kummatkin jäisivät syntymättä, jos työtä tehdään yksin tai aina samojen kollegoiden kanssa.

Verkostojen ja uusien kontaktien merkitystä ei voi koskaan vähätellä. Siksi on selvää, että riippumatta lukuisista erilaisista tavoista kohdata ihmisiä digitaalisesti, kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ei voi korvata mitenkään. Tilanteet, jotka tekevät tuon kohtaamisen helpoksi ja luontevaksi, ovat nyt ja myös jatkossa relevantteja.

Parhaat seminaarit keskittyvätkin juuri tähän. Ne luovat uusia tapoja saattaa toisistaan mahdollisesti hyötyvät henkilöt yhteen. Aina se tarkoita kaupankäyntiä, rekrytointeja tai yrityskauppoja, vaan kyse voi olla myös esimerkiksi ideoiden jalostamisesta. Tai siitä, että joku toinen voi hetkessä osata antaa ratkaisevan vinkin siitä, kuinka toista yritystä, projektia tai muuta hanketta kannatta viedä eteenpäin.

Kun ihmiset tekevät samassa ympäristössä ja samassa tiimissä kuukaudesta toiseen töitä, heidän ajattelunsa ja toimintatapansa väistämättä urautuvat. Tästä syystä altistuminen uusille ajatuksille ja näkökulmille on usein parasta, mitä voi tapahtua. Jokainen tarvitsee tällaista ajatusten uudelleenmuotoilua silloin tällöin.

Vaikka tietoa onkin nykyisin saatavilla ilmaiseksi, se ei ole missään tapauksessa poistanut tarvetta oppia uutta ja ymmärtää mikä on olennaista juuri nyt. Koska tietoa on saatavilla helposti ja ilmaiseksi, tarve tiedon kuratoinnille on kasvanut entisestään. Ihmiset ovat valmiita maksamaan ja matkustamaan pitkiäkin matkoja kuullakseen tietyllä toimialalla arvostetun henkilön näkemyksiä siitä, mikä on olennaista.

Jos ennen haluttiin tietää, mitä uutta on tapahtunut tai keksitty, nyt halutaan tietää, mikä kaikesta tarjolla olevasta tiedosta ja datasta on olennaista. Tiedolla, tutkimustuloksilla ja suurillakaan tietomassoilla ei ole mitään käyttöarvoa, jos ei osaa arvioida, mihin niitä voi käyttää. Kaikki toimialat ovat samassa tilanteessa. Asiantuntijat pitää saada aika ajoin yhteen keskustelemaan siitä, mikä juuri nyt on tärkeintä ja mihin huomio pitää suunnata.

Suomessa viime vuosina yksi suosittu yrityksille suunnattu tapahtuma on ollut tietysti Slush, joka on kasvanut vuosi vuodelta ja saanut valtavasti myös kansainvälistä huomiota. Tapahtumasta on tullut niin suosittu, että Helsingin majoituskapasiteetti – mukaan lukien AirBnB-majoitus – “on loppunut parin edellisen vuoden aikana. Vaikka Slushia ei ehkä voikaan kutsua aivan tyypillisimmäksi yritysseminaariksi, se kertoo siitä, että erilaiset yritystapahtumat ovat edelleen voimissaan.

You may also like...