Tulevaisuuden seminaarit vain verkossa?

Viime vuosina yhä useampi seminaari on järjestetty verkossa. Tämä on ilmeistä, sillä kaiken kaikkiaan yhä useampi asia tapahtuu digitaalisesti. Palveluja siirretään verkkoon ja ihmiset kohtaavat toisensan yhä useammin digitaalisissa ympäristöissä. joidenkin mielestä tämä on hyvä asia, joidenkin mielestä huono asia. Riippumatta siitä, pitääkö tästä kehityksestä vai ei, on selvää, että tämä kehitys tulee varmasti jatkumaan. …

Kuinka valmistella oman seminaarin sisältö

Nykysin on mahdollista hyvinkin helposti toteuttaa omia seminaareja aiheista, joista on kiinnostunut. Joillekin seminaarien pitäminen voi olla työtä tai osa oman ammatin harjoittamista, ja joillekin se voi kuulua harrastukseen. Seminaarit ovat erinomainen keino oppia ja opettaa uutta sekä vaihtaa ajatuksia muiden samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. On vaikea kuvitella, missä tilanteessa seminaarista ei olisi hyötyä. Seminaareja …

Verkkoseminaarista päivitystä omaan osaamiseen

Kukaan ei ole voinut välttyä ajatukselta siitä, että nykyisin jokaisen tulee kehittää osaamistaan ja taitojaan läpi koko työelämän. Menneinä vuosikymmeninä saattoi olla mahdollista, että kerran hankittu tutkinto ja koulutus riitti kokonaisen työuran kantamaan työntekijän eläkkeelle asti. Nykyään tällainen ei ole mahdollista, sillä toimialat, tekniikat ja ajatusmallit muuttuvat niin nopeasti, että jo yhdessä vuosikymmenessä jonkin tutkinnon …

Milloin seminaari kannattaa järjestää verkossa?

Yhä useammat seminaarit järjestetään nykyisin digitaalisesti verkossa. Syyt tähän ovat selkeitä. Verkkoseminaari säästää valtavasti aikaa ja resursseja verrattuna perinteisen, jossakin fyysisessä paikassa tapahtuvan seminaarin järjestämiseen. Kun järjestetään seminaari jossakin tietyssä paikassa ja tilassa, järjestäjien on käytettävä runsaasti aikaa erilaisiin käytännönjärjestelyihin, joilla ei ole mitään tekemistä itse seminaarin teeman kanssa. Siksi on luonnollisesti hyvin houkutteleva idea …